Porovnání původního a dosaženého stavu přesnosti najetí polohy – je patrné výrazné zlepšení po elektronické kompenzaci (modrá křivka)