Jsme tu, aby jste se mohli spolehnout na přesnost vašich strojů.

Měříme a seřizujeme přesnost strojů laserem. Provádíme nezávislé přejímky obráběcích strojů podle ISO norem. Měříme geometrii a zajišťujeme dlouhodobou spolehlivost obráběcích strojů prostředky moderní technické diagnostiky.  

Připravujete novou výrobu? Kupujete nový či použitý obráběcí stroj nebo jen chcete, aby vaše stroje byly přesné?
Laserem a dalšími prostředky moderní technické diagnostiky zjistíme a elektronicky seřídíme přesnost stroje, kde to jen jde. Provedeme nezávislou přejímku podle ISO norem nebo protokolu výrobce o přesnosti.
Obráběcí stroje jsou vyráběny s velkou pečlivostí. Jejich přesnost je tvořena vyváženou souhrou řady parametrů - přesností výroby a montáže jejich dílců, seřízením pohonů, ustavením u zákazníka a velmi často i elektronickými kompenzacemi zadanými do řídicího systému stroje. Vlivem opotřebení, výměny vadného dílu, přemístěním stroje, změnou teplotních poměrů v průběhu roku může dojít k narušení původní rovnováhy a ke ztrátě aktuálnosti původních kompenzačních hodnot. Pravidelnou diagnostikou stavu přesnosti stroje je možno zjistit jak stupeň opotřebení klíčových komponent stroje, tak i změnu jeho přesnosti. Data získaná kalibrací stroje laserem lze s výhodou využít pro zadání nové, aktuální korekce polohy
a geometrie stroje.


Uživatelé strojů i servisní firmy mají různé potřeby, stejně jako i každý z nás je originál. Někdo upřednostňuje pořízení vlastního přístroje a zaškolení svých pracovníků. Jiná firma zvolí externí službu. Některá firma pořizuje přednostně nové přístroje, jiné vychází lépe návratnost mírně použitých a ověřených přístrojů. Přemýšlíme spolu s Vámi a hledáme způsoby jak Vám vyjít co nejlépe vstříc.