Měření CNC strojů laserem

Optimalizace
Znalost přesnosti a opakovatelnosti pohybu stroje umožňuje

  • Identifikaci možností konstrukčního zlepšení
  • Vytvoření korekční mapy
  • Ověření účinnosti zadané kompenzace

Návaznost

  • Laserový interferometr je navázaný přímo na definici metru

Výsledek kalibrace a seřízení

Porovnání původního a dosaženého stavu přesnosti najetí polohy – je patrné výrazné zlepšení po elektronické kompenzaci (modrá křivka)

Výsledky porovnáníVýsledky před seřízenímVýsledky stav po seřízení