Expertní činnost

Posouzení možností a laserová kalibrace speciálních pohybových mechanismů

  • Používáte, navrhujete speciální zařízení a potřebujete znát jeho přesnost?
  • Posoudíme, navrhneme možnosti kalibrace a kalibraci provedeme

Zpracování postupů a protokolů pro měření geometrické přesnosti CNC strojů
pro výrobce, servisní firmy i uživatele strojů

  • Návrh měřených pozic
  • Návrh postupu měření
  • Zpracování vzorového protokolu v souladu s mezinárodními normami
  • Vytipování vhodných měřidel
  • Zaškolení pracovníků